GIỚI THIỆU CHUNG

 

          Trường Tiểu học và THCS Mường Sại được thành lập theo Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Quỳnh Nhai, trên cơ sở tiền thân của trường Tiểu học Mường Sại và trường THCS Mường Sại, ngôi trường đóng trên địa bàn xã Mường Sại huyện Quỳnh Nhai. Quá trình hình thành và phát triển của trường trong năm qua với những chặng đường đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội và thuận lợi, đặc biệt trong công cuộc đổi mới của đất nước, "Xây dựng nông thôn mới". Những kết quả mà nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành; đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh không riêng của xã Mường Sại mà cả huyện Quỳnh Nhai .

          ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

          1. Sứ mệnh.

          Tạo dựng được môi trường học tập về nề nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục ngang với các trường trong khu vực của huyện, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

          2. Tầm nhìn.

          Là một trong những trường hàng đầu của xã mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên  và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

          3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Tình đoàn kết                                                     - Lòng nhân ái

- Tinh thần trách nhiệm                                        - Sự hợp tác

- Lòng tự trọng                                                     - Tính sáng tạo

- Tính trung thực                                                  - Khát vọng vươn lên

MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1.Mục tiêu.

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”

THÀNH TÍCH

Được UBND huyện tặng giấy khen qua các năm học: 2018 - 2019